خطرات الیاف فرش ماشینی
فرش هایی که امروزه تولید میشوند به دلیل استفاده از مواد مصنوعی در تولید آن برای سلامتی انسان و مخصوصا کودکان مضر هستند. تا جایی که امکان دارد حداقل در اتاق کودک برای حفظ سلامتی آنها از فرش ماشینی استفاده نکنید.

فش هایی که امروزه تولید می شوند به دلیل استفاده از مواد مصنوعی درتولید آن برای سلامتی انسان ومخصوصا کودکان مضر هستند. تاجایی که امکان دارد حداقل دراتاق کودک برای حفظ سلامتی آنها ازفرش ماشینی استفاده نکنید.

پارچه ها وبافته هایی که در آنها از مواد طبیعی وارگانیک , مثل پنبه وپشم استفاده میشود بهترین راه حفظ سلامتی است.

تقریبا همه فرش های ماشینی که دربافت آنها ازالیاف مصنوعی استفاده میشود باعث آزادشدن مواد شیمیایی درداخل محیط منزل شما میشود.

برای مثال دربرخی موارد مواد زیر ممکن است در داخل فرش ماشینی وجود داشته باشد این مواد شیمیایی نیزممکن است توهم درفرش ماشینی  p_dichlorobenzne موادسرطان زا شناخته شده مانند آسیب های عصبی وبیماری تنفسی درانسان شود که به فرش متمایز "بوی فرش جدید" می دهد وباناراحتی  های چشم ,بینی ومشکلات تنفسی pc مواد شیمیایی مجاری فوقانی همراه است,  که ممکن است باعث صدمه به تیرویید , سیستم ایمنی بدن اختلال درکارکرد مغز در pbdes ترکیبات ضدآتش به انسان شود.
منبع:irancarpet

تاریخ ثبت : 1398/02/04

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب