هرگلی نو که درجهان آید شعار جدید فرش هزاردستان
هرگلی نوکه درجهان آید مابه عشقش هزاردستانیم
فرش هزار دستان با شعار جدیدی همراه شده با شعری بسیار زیبا از شاعر بلند آوازه سعدی  باتوجه به برند جدید شرکت این شعر درتمامی صفحات چاپ خواهد شد که بسیار مورد پسند همگان واقع شده است.

هر گلی نو که در جهان آید

ما به عشقش هزاردستانیم

تاریخ ثبت : 1397/11/15

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب