صادرات غیر نفتی صادرات فرش ماشینی؛ تامین کننده 10درصد
عضو هیئت مدیره ی اتحادیه ی فرش ماشینی: تولیدکنندگان فرش ماشینی توانسته اند 374 میلیون دلار فرش صادر کنند.
عضو هیئت مدیره ی اتحادیه ی فرش ماشینی: تولیدکنندگان فرش ماشینی توانسته اند 374 میلیون دلار فرش صادر کنند لذا 10 درصد از صادرات غیر نفتی ایران مربوط به صنعت فرش ماشینی است.
محمدرضا محسن شیرازی،عضو هیئت مدیره ی اتحادیه ی فرش ماشینی در گفتگو با برنامه ی بارکد 626 از رادیو گفت و گو با موضوع بررسی فرش ماشینی ایرانی و کاربردهای آن در اقتصاد بیان داشت: فرش ماشینی بعنوان پتانسیلی قوی در صنعت ایران فعال است بطوریکه این صنعت رقمی حدود 50 هزار شاغل را مستقیما در مناطق کاشان و آران و بیدگل جذب کار کرده است.
وی با بیان اینکه آران و بیدگل و کاشان از لحاظ صنعتی و صادراتی اهمیت ویژه ای برای ایران پیدا کرده است خاطر نشان کرد: در سال گذشته تولیدکنندگان ما توانسته اند رقمی قریب 374 میلیون دلار فرش ماشینی ایرانی را به خارج از کشور صادر نمایند.
عضو هیئت مدیره ی اتحادیه ی فرش ماشینی تصریح کرد: در سال جاری قطعا بواسطه ی بالا رفتن نرخ ارز صادرات فرش ماشینی ایران نیز افزایش داشته است بطوریکه میتوان گفت در مجموع 365 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم که رقم قابل توجهی است.
وی در رادیو گفت و گو اذعان کرد: حدود 10 درصد از صادرات غیر نفتی ایران را فرش ماشینی تامین کرده است لذا به این صنعت باید بطور جدی توجه خاص مبذول شود تا به صورتی مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد.
رشیدی در ادامه افزود: در ایران حدود 900 کارخانه و کارگاه فرش ماشینی(شامل تک ماشینی و چند ماشینی) وجود دارد که منجر به تولید 160 الی 170 میلیون متر مربع فرش ماشینی شده است.
عضو هیئت مدیره ی اتحادیه ی فرش ماشینی اظهار داشت: از رقم 170 میلیون متر مربع فرش ماشینی،90 میلیون متر مربع مربوط به مصرف داخلی و 60 میلیون متر مربع مختص صادرات به خارج از کشور است که رقم قابل توجهی از ارز را وارد کشور می کند.
شیرازی با بیان اینکه ایران رتبه ی پنجم صادرکننده ی فرش در جهان است تاکید کرد: اگر حمایت های دستگاه های دولتی و از میان برداشتن مشکلات این صنعت به یاری ما بیاید قطعا با پتانسیلی که در صنعت فرش ایران وجود دارد می توانیم جای ترکیه را بعنوان اولین صادرکننده ی فرش ماشینی بگیریم چرا که آن جایگاه به حق از آن کشور ماست.

منبع :سایت خبری تی نیوز
تاریخ ثبت : 1397/10/03

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب