ده خصلتی که برای موفقیت شما ندارید!
به فکر آمدن روز های خوب نباشید ، به فکر ساختن روزهای خوب باشید.

🔹همین الان قلم و کاغذ بدست بگیرید و ده خصلتی که کسب و کار شما از دید مشتری ندارد را بنویسید

🔹بعد از نوشتن این ده خصلت ، بقیه مقاله را بخوانید !

🔹به فکر آمدن روز های خوب نباشید ، به فکر ساختن روزهای خوب باشید

🔹شصت درصد فعالین اقتصادی به دیوار خورده اند وعلت یک چیز است : عامل شکست تاخیر در بروز رسانی محصولات و خدمات است

🔹چه چیز هایی را در شرکت یا بیزینس خود می توانید حذف کنید ، لیستی ده گانه از آن تهیه کنید

🔹نگاهی مثبت به شکست داشته باشید

🔹چه چیزی محصول شما را برای مشتری خواستنی تر می کند ؟ ( ویژگی آن را بنویسید )

🔹شما نیاز به باز تعریف بازار دارید ، بازار نسبت به نرخ ارز ، واکنش نشان داد و بازار دیگری شده است ، بیزینس هایی که شکست خورده اند ، پوست اندازی بازار را نفهمیده اند و تمرکز آنها بر پیش بینی نرخ ارز است ، تا ضرورت تغییر در نوع بیزینس

🔹رصد فعالیت رقبا لازم است

🔹عامل شکست ، ناتوانی در واکنش به تغییر نگرش مشتری نسبت به محصول شماست

🔹از خواسته های مشتریان کنونی فاصله زیادی دارید

🔹شناختی از روحیات مشتریان خود ندارید

🔹آیا فضایی در شرکت ایجاد کرده اید که پرسنل بتوانند از پتانسیل های درونی خود به بهترین شکل استفاده کنند ؟

🗝هر جا تجارت موفقی دیدید بدانید کسی ، زمانی ، تصمیم جسورانه ای گرفته است

محمد حسین ادیب

تاریخ ثبت : 1397/09/18

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب