فرماندار شهرستان آران و بیدگل: آسیب به صنایع فعال و پویای شهرستان آران و بیدگل، آسیب به معیشت پایدار مردم این شهرستان است
فرماندار شهرستان آران و بیدگل: آسیب به صنایع فعال و پویای شهرستان آران و بیدگل، آسیب به معیشت پایدار مردم این شهرستان است فرماندار شهرستان آران و بیدگل در بازدید از بخش های مختلف تولید فرش ماشینی و ریسندگی در دو شهرک صنعتی سلیمان صباحی و هلال، آسیب به صنایع فعال و پویای شهرستان آران و بیدگل را آسیب به معیشت پایدار مردم این شهرستان و استان اصفهان ذکر کرد
به گزارش روابط عمومی  فرمانداری آران و بیدگل؛ دکتر اسماعیل بایبوردی، فرماندارشهرستان آران وبیدگل در نشست جداگانه با رئیس و اعضای هیات امنای دوشهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی و هلال شهرستان آران وبیدگل، تلاش و جهاد صاحبان صنایع شهرستان در پویایی اقتصادی و تثبیت اشتغال و کارآفرینی را ستودنی ذکر کرد و گفت: مدیریت هوشمند و دانش بنیان صنعتگران شهرستان آران و بیدگل در اقتصاد، کارآفرینی، اشتغال زایی و معیشت پایدار شهرستان ماندگار است. 
وی کمک صاحبان صنایع و خیّران شهرستان آران و بیدگل در احداث مراکز آموزشی، درمانی و ورزشی را گامی در یاری رسانی به مردم و دولت نام برد و افزود: آسیب به صنایع فعال و پویای شهرستان، آسیب به معیشت پایدار مردم این شهرستان واستان اصفهان است. 
دکتر بایبوردی به بیمه بیکاری اشاره کرد و تعداد 1183 نفر مقرری بگیران بیمه بیکاری در شهرستان آران و بیدگل را عدد منطقی و قابل قبولی برای جمعیت بیش از 73 هزار نفری تحت پوشش تامین اجتماعی این شهرستان خواند و اضافه کرد: افزایش آمار بیمه بیکاری، زنگ خطری برای رکود صنعت و اشتغال شهرستان است و می تواند تبعات گسترده ای را درپی داشته باشد. 
وی همچنین به نقش ادارات شهرستان آران و بیدگل و تعامل مثبت و سازنده آنان در تقویت صنعت فرش ماشینی این شهرستان اشاره کرد و گفت: ماموران مالیاتی ملزم به تکریم مودیان مالیاتی به ویژه صاحبان صنایع شهرستان آران و بیدگل هستند. 
بررسی اسناد رسمی مالکیت اراضی صاحبان صنایع، شفاف سازیمالیات برارزش افزوده  و مدیریت بیمه بیکاری کارگران شهرک های صنعتی شهرستان آران و بیدگل از جمله مسائل و مشکلاتی بود که تولید کنندگان فرش ماشینی و صنایع ... 
تاریخ ثبت : 1397/08/13

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب