آینده عدم عرضه کالا بوسیله تولید کنندگان
این تحلیل با رای مثبت ۴ نفر از گروه تحقیق محمد حسین ادیب و رای منفی ۵ نفر منتشر میشود.

🔹فروش یخچال در مغازه ، یکی در همدان و دیگری در تبریز روز گذسته ١٠ درصد سال ٩۶ بود ( تست بازار در روز قبل )

🔹فروش موبایل یکی در ساری و دیگری در تهران روز گذشته ١۵ درصد سال ٩۶ بود

🔹کالاهایی که با دلار آزاد فروخته میشود تقاضای مصرف کننده واقعی برای آن حدود ١٠ تا ١۵ درصد سال ٩۶ است

🔹با نرخ های موجود ، واردات باید در مورد کالاهایی که با دلار آزاد وارد میشود به ٢٠ درصد سال ٩۶ کاهش یابد

🔹حدودا مساوی ٨ ماه مصرف در کشور کالا وجود دارد وقتی مصرف به ٢٠ درصد سال قبل کاهش یابد با توجه به ذخیره ٨ ماهه کالا ، بزودی کشور با مازاد عرضه مواجه میشود

🔹اکنون تولیدکنندگان و واردکنندگان از عرضه کالا خود داری می کنند و این در کشور کمبود در طرف عرضه ایجاد کرده است، تولید کنندگان و واردکنندگان فاقد نقدینگی لازم برای ادامه بازی اند طی یک تا چهار هفته آینده ، نقدینگی وارد کننده و تولید کنندگان تمام میشود و مجبور به عرضه میشوند

🔹اتفاقی که در خصوص پتروشیمی ها افتاد در خصوص بقیه بخش ها تکرار میشود ، پتروشیمی‌ها ها در سال جاری تا ١۵ مرداد بخش زیادی از ارز صادراتی خود را در خارج ذخیره کرده و به بازار تزریق نکردند اما نسبت سود خالص پتروشیمی ها به فروش ٣۵ درصد است یعنی می توانستند ۴ ماه ارز را در خارج نگهدارند اما به سبب هزینه ریالی برای بیش از ۴ ماه قادر به عدم عرضه دلار نبودند و لذا از مرداد شروع به عرضه دلار به بازار کردند ، اکنون پتروشیمی‌ها ها همه ارز خود را در سامانه نیما عرضه می کنند

🔹اکنون ٣٠ درصد ارز پتروشیمی‌ها به فروش نمی رسد

🔹نسبت سود خالص به فروش تولید کنندکان داخلی حدود ١٠ درصد است یعنی تولید کننده داخلی حداکثر ۴۵ روز نقدینگی دارد تا کالاهای تولیدی را عرضه نکند و چون ٣٠ روز است قطره چکانی تزریق می کند با تمام شدن نقدینگی بزودی بازار را با انبوه عرضه غرق می کند

🔹ولی وقتی واردکنندگان و تولید کنندکان مثل پتروشیمی‌ها ها بازار را غرق در عرضه می کنند برای آن تقاضا نیست تقاضای واقعی با این نرخ ها ١٠ تا ١۵ و یا حداکثر ٢٠ درصد سابق است

🔹بسیاری از تولید کنندگان و واردکنندگان مازاد هستند و باید بازار را ترک کنند

🛎این کمبود عرضه کالا در فاز بعد با کمبود تقاضا برای خرید کالا جایگزین میشود

🌪تولید کنندگان و واردکنندگانی که اکنون دوره بره کشان آنهاست بزودی وارد فاز جدیدی میشوند مردم با این نرخ ها فقط ٢٠ درصد سابق خرید می کنند

🌪بسیاری از مغازه ها با این نرخ ها مازادند

نرخ کالا دارد بر اساس قدرت خرید کسانی تعیین میشود که با انگیزه سفته بازی دلار می خرند ، صف این دو گروه اکنون یکی شده است بزودی این دو صف از هم جدا میشود

بزودی نرخ دلار بر اساس قدرت خرید مصرف کننده تعیین میشود

به جایی می رسیم که سفته بازان نمی توانند نرخ خود را به مصرف کننده تحمیل کنند

مجموعه تزریق ارز به وسیله دولت و شرکت نفت و صادر کنندگان از طریق سامانه نیما به کشور روزانه ١٠٩ میلیون دلار است

ارز ناشی از صادرات غیر قانونی باید به ١٠٩ میلیون دلار اضافه شود

نرخ ارز باید بگونه ای تعیین شود که ارز دولت ، شرکت نفت و صادرکنندکان غیر قانونی فروخته شود

با کاهش مصرف به ٢٠ درصد سال ٩۶ ، بخشی از ارز نافروش می ماند مگر اینکه تحریم باعث کاهش عرضه ارز به اقتصاد شد.
دکتر محمد حسین ادیب

تاریخ ثبت : 1397/06/31

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب